$nbsp;
X

Tủ bếp gỗ tự nhiên giá tốt

 

Thông tin thêm về sản phẩm

 Đơn giá gỗ tủ bếp 
STT Chất liệu Đơn vị tính Đơn giá
1 Gỗ Xoan đào (Hậu bằng ván ép dày 5 ly) mét dài 3.200.000
2 Gỗ Dổi (Hậu bằng ván ép dày 5 ly) mét dài 4.000.000
3 Gỗ Vơ- nia (Hậu bằng ván ép dày 5 ly) mét dài 2.600.000
4 Gỗ Thông Lào (Hậu bằng ván ép dày 5 ly) mét dài 2.900.000
5 Gỗ Bạch Tùng (Hậu bằng ván ép dày 5 ly) mét dài 2.700.000
6 Sồi Nga (Hậu gỗ công nghiệp) mét dài 4.000.000
  Sồi Nga (Hậu gỗ thường) mét dài 4.300.000
  Sồi Nga (Hậu gỗ sồi) mét dài 4.500.000
7 Permu Mét dài 5.000.000
 Đơn giá mặt đá
1 Kim sa hạt to (Khổ rộng 60 cm) m2 1.200.000
2 Kim sa hạt trung (Khổ rộng 60 cm) m2 1.100.000
3 Kim sa hạt nhỏ (Khổ rộng 60 cm) m2 1.000.000
4 Đá xanh ngọc (Khổ rộng 60 cm) m2 1.100.000
5 Đá đen nhuộm (Khổ rộng 60 cm) m2 950.000